Mekaniikkasuunnittelu

Alihankintaa teollisuudelle

Auton virityksien ja korjausten lisäksi pajalla on myös piilevä voima mekaniikkasuunnittelun vahvassa osaamisessa, joka juontaa juurensa Terho Särkikosken kone- ja tuotantotekniikan insinööriopintoihin ja aikaisempaan vakuuttavaan uraan mekaniikkasuunnittelu- ja laadunhallintatehtävissä.
Tarjoamme alihankintatyönä suunnittelupalvelua, johon tarvittaessa kuuluu myös konsultointi, 3d-mallinnus, työkuvat ym. dokumentointi ja tuotteen tai prototyypin valmistus. Käytössämme on Solidworks-ohjelmisto, jonka käytöstä Terholla on vuosien kokemus.

Erityisosaamista hitsausjigien suunnittelussa ja yleisesti ottaen käytännönläheisessä ja tuotantolähtöisessä suunnittelussa.

Sanotaan, että 80% tuotteen kustannuksista synnytetään suunnittelupöydällä. Eri valmistustekniikoiden mahdollisuuksien, rajoitteiden ja tyypillisen laaduntuottokyvyn hyvällä tuntemuksella voidaan hillitä paljonkin kustannuksia.